Outputs 2022

Balstoties uz loģiski konstruktīvo metodi (u.c.), ņemot par pamatu zinātnisko un specializēto literatūru, citu valstu pieredzi, kā arī Latvijas ekspertu aptauju, ir izstrādāts enerģētikas sektora klimata neitralitātes mērķa scenārijs (aprakstošs) 2050.gadam, identificējot tā sasniegšanas galvenos izaicinājumus. Tāpat sniegts izvērtējums par to, cik lielā mērā Covid-19 pandēmija un Krievijas agresija Ukrainā ietekmē kopējo virzību uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Ir precizēti 2021.gada nodevumā (Latvijas makroekonomiskās attīstības scenāriju un prognožu novērtējums, lai izvērtētu Eiropas Komisijas pārskatīto energoefektivitātes un atjaunoto energoresursu direktīvu ietekmi) izstrādātie makroekonomiskās attīstības pamatpieņēmumi un scenāriji, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz ekonomisko attīstību un enerģētikas sektoru. Ir novērtēti ekonomiskās attīstības galvenie riski un izaicinājumi bāzes (mērķa) scenārija īstenošanai.

Pētījuma ietvaros ir modelēti 3 Latvijas ekonomikas attīstības scenāriji – bāzes, optimistiskais jeb straujākas izaugsmes, kā arī pesimistiskais izaugsmes scenārijs. Vērtēta katra attīstības scenārija ietekme uz nozaru attīstības tendencēm un strukturālajām izmaiņām. Minētie scenāriji būs pamats (ieejas nosacījumi) tālākam darbam zinātniskā projekta ietvaros, lai noteiktu identificēto ekonomikas un klimata mērķu sasniegšanas ekonomisko ietekmi dažādu hipotēžu ietvaros, izmantojot enerģētikas un klimata TIMES un CGE modeļus.

Izpētes ietvaros tika izmantota ekspertaptaujas metode, lai noskaidrotu Latvijas vadošo ekspertu viedokli par iespējamo klimatneitralitātes mērķa scenārija sasniegšanu, iezīmētu galvenās tendences un izaicinājumus.

Latvijas attīstības scenāriji un enerģētikas sektora klimata neitralitātes mērķa scenārijs (aprakstošs) 2050. gadam PDF

On March 18 Productivity Research Institute of the University of Latvia “UL Think tank LV PEAK” carried out the session “TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY: ECONOMIC IMPACTS, OPPORTUNITIES AND RISKS” at the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia. The session was organised within the framework of the project “Modeling and Analysis of the Economic Impact of Climate Goals”.

The conference session provided a platform/opportunity for scholars, researchers and professionals from different disciplinary backgrounds to meet, exchange ideas, findings, research results and discuss the topical issues related to climate neutrality.

Agenda of the Session

Report presentations:

1.            Life cycle assessment of renewable energy sources towards climate neutrality

Authors: Mrs SOUSA, Ana; Mr HENRIQUE, SANTOS, Bruno; Mr CARLOS, Francisco; Dr POMBEIRO, Henrique; Mr GRAÇA GOMES, João; Ms GONÇALVES, Margarida; Mrs ITEN, Muriel; Mr CARVALHO, Nuno; Mr FRADE, Pedro; Mr FERREIRA, Pedro

2.            Distributional Implications of GHG mitigation policies: Methods and Insights

Authors: Mr PAROUSSOS, Leonidas; Mr CHARALAMPIDIS, Ioannis; Mr FRAGKIADAKIS, Kostas; Mrs VRONTISI, Zoi

3.            Computable General Equilibrium Model as a Tool to Assess the Impact of Climate Policy in Latvia

Authors: Dr KRASNOPJOROVS, Olegs; Mr JUKNA, Daniels; Mr KOVALOVS, Konstantins; Ms FREIMANE, Rita

4.            Structural limits of Czech energy policy

Author: Dr VLCEK, Tomas

5.            The Energy Trilemma Index as a tool to support national security of energy system towards climate neutrality

Authors: Mr GICEVSKIS, Karlis; Mr GROZA, Edgars; Ms KARPOVICA, Inese; Mr SMILTANS, Edgars

6.            Latvia’s green energy development - at what expense?

Authors: Mr TUKULIS, Anrijs; Mr MILLERS, Haralds; Ms VISKUBA, Karīna; Mr LIEPNIEKS, Tomass

7.            Energy Equity and its Evaluation Methodologies

Authors: Dr OLEKSIJS, Romans; Dr GREBESA, Polina; Mr ZAJECS, Felikss; Mr ROZENFELDS, Egons

8.            The potential impact of energy policies on energy costs

Authors: Mr PIĢĒNS, Kārlis; Dr BOGDANOVA, Olga

9.            Towards Climate Neutrality: Diminishing of the CO2 Emissions in Construction Materials’ Production in Latvia

Authors: Ms LOZOVA, Ludmila; Prof SLOKA, Biruta

10.          Tourism Transformation into Responsible Form towards the Sustainable Development

Authors: Ms MONTVYDAITĖ, Deimena; Dr LABANAUSKAITĖ, Daiva

11.          CSR and its Role in Communicating Climate Change Challenges

Author: Mr ŅIKADIMOVS, Oļegs