Latvijas Produktivitātes padome un Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Izglītības un zinātnes ministriju 2024. gada 15. februārī organizēja ikgadējo konferenci “Produktivitātes dialogs”.

Pasākumam bija hibrīda formāts, ar iespēju apmeklēt to klātienē vai skatīties tiešraidē LU un IZM tīmekļvietnēs, LSM.lv, nacionālajā TV apraides kanālā TV4, kā arī LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) un IZM Facebook lapā.

Dialoga mērķis bija prezentēt Latvijas Produktivitātes ziņojumu 2023 un apspriest ar produktivitāti un konkurētspēju saistītos aktuālos jautājumus.

Konferenci atklāja Prof. Gundars Bērziņš, Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un ar uzrunām uzstājās Anda Čakša, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre, un Viktors Valainis, Latvijas Republikas ekonomikas ministrs. Galveno uzrunu teica Géraldine Mahieu, Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (EC DG ECFIN) Investīciju, izaugsmes un strukturālo reformu direktorāta direktore.

Pasākuma ietvaros notika divas apaļā galda diskusijas “Vai un kādā veidā produktivitātes pieaugums nodrošinās straujāku izaugsmi un labklājības celšanu?” un “Zinātnieku un ekspertu ieteikumi konkurētspējas celšanai”. Diskusijās piedalījās eksperti no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Produktivitātes padomes, LU domnīcas LV PEAK, “Citadele” banka, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK).

Konferences noslēgumā Latvijas Produktivitātes padome un Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” parakstīs sadarbības deklarāciju ar LZA, LDDK un LTRK.

Konferences “Produktivitātes dialogs” programma.

Prezentācijas:

Prof. Inna Šteinbuka, Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīcas LV PEAK” direktore / “Produktivitātes ziņojuma 2023” prezentācija

Géraldine Mahieu, Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (EC DG ECFIN) Investīciju, izaugsmes un strukturālo reformu direktorāta direktore / The EU's competitiveness and the role of NPBs

Pasākuma ieraksts:

On February 22, 2023, the conference "Productivity Dialogue" took place. The conference was organised by the Latvian Productivity Board and the Productivity Research Institute of the University of Latvia “UL Think tank LV PEAK” in cooperation with the European Commission Representation in Latvia.

The event was opened by Ms. Ilze Indriksone, Minister of the Ministry of Economics of Latvia and Prof. Gundars Bērziņš, Chair of the Latvia’s Productivity Board, followed by presentations by Ms. Valerie Vandermeulen, Deputy Head of Unit, DG ECFIN, Ms. Chiara Criscuolo, Head of the OECD’s Productivity, Innovation and Entrepreneurship Division and Prof. Inna Šteinbuka, Director of the University of Latvia’s Productivity Research Institute “UL think tank LV PEAK”. Representatives of the Ministry of Economics, the Latvian Academy of Sciences, the Productivity Board of Latvia, UL think tank LV PEAK, the Employers' Confederation of Latvia (LDDK) and the Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) also presented at the conference.

"Productivity Dialogue" programme

 

Presentations

Valerie Vandermeulen: The Latvian Recovery and Resilience Plan and Productivity

Chiara Criscuolo: Productivity performance and Pro-productivity institutions

Prof. Inna Šteinbuka: Latvijas produktivitātes ziņojums 2022

Raimonds Lapiņš: Latvijas ekonomikas transformācija

Dr. Ivars Kalviņš: Inovācijas Latvijā: problēmas un risinājumi

Prof. Juris Binde: Produktivitāte un inovācijas - ekonomikas izaugsmes ērkšķainais ceļš

Asoc.prof. Olga Bogdanova: Enerģijas cenu svārstības un produktivitātes celšanas izaicinājumi 

Jānis Endziņš: Birokrātijas ietekme uz produktivitāti

Andris Bite: Virzība uz augstāku produktivitāti Latvijā. Starp gaidām un realitāti

The conference “Productivity Dialogue - 2021” organised by the Latvian Productivity Board and the Productivity Research Institute of the University of Latvia “UL Think tank LV PEAK” took place on December 2, 2021. Its live broadcast was available on the news portal TVNET and on the Facebook page of the Faculty of Business, Management and Economics of the University of Latvia.

The conference, which was attended by Latvia's leading researchers, politicians, representatives of non-governmental organizations and entrepreneurs, presented the draft Annual Productivity Report and addressed the challenges related to the pandemic, including the challenges of teleworkingr and the labor market. The main recent research in the field of productivity was discussed, as well as what lessons were learned to maintain productivity during the pandemic and in what directions to work in the future to ensure productivity growth. The conference was moderated by prof. Inna Steinbuka, director of the Productivity Research Institute of the University of Latvia “UL Think tank LV PEAK”.

"Productivity Dialogue - 2021" Programme

Presentations:

Prof. Gundars Bērziņš

Prof. Inna Šteinbuka

Massimo Suardi

Dr. Oļegs Barānovs

Prof. Jurs Binde

Dr. Oļesa Krasnopjorovs

Līga Meņģelsone

Jānis Endziņš

Prof. Jānis Priede​​​​​​​

Video of the conference: https://fb.watch/9FtNnzndNd/

On November 25, 2020, the Productivity Board of Latvia and the Productivity Research Institute of the University of Latvia "LU think tank LV PEAK" organised an online conference "Productivity Dialogue".

The Productivity Dialogue was organised to present the Latvian Productivity Report and to provide a platform for exchanging views on national productivity challenges and to improve mutual understanding of key policy requirements for future policies and productivity-enhancing reforms. The conference was attended by researchers, politicians, NGO's and entrepreneurs, who provided an opportunity to discuss the country's productivity issues with various stakeholders.

"Productivity Dialogue" Programme

Prezentācijas

Massimo Suardi: Latvia’s productivity challenges

Prof. Gundars Bērziņš: Produktivitātes izaicinājumi pandēmijas un dislokācijas ekonomikā

Prof. Jānis Priede: Eiropas izaicinājumi produktivitātes celšanā un pieredze

Dr. Oļegs Barānovs: Produktivitātes dinamika un faktori Latvijā, Covid-19 pandēmijas ietekme

Dr. Oļegs Krasnopjorovs: Produktivitātes analīze uzņēmumu dalījumā: liecības no ORBIS datubāzes

Prof. Juris Binde: Kā 4. industriālā revolūcija maina uzņēmējdarbības vidi. Lietu internets produktivitātes izaugsmei

Līga Menģelsone: Kā pandēmija ir ietekmējusi uzņēmumu produktivitāti

Dr. Aigars Rostovskis: Produktivitāte kā domāšanas veids