Latvijas Produktivitātes padomes un Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” organizētā konference “Produktivitātes dialogs - 2021” notika 2021. gada 02. decembrī. Tās tiešraide bija skatāma portālā TVNET un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Facebook lapā.

Konferencē, kurā piedalījās Latvijas vadošie pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji, tika prezentēts ikgadējā Produktivitātes ziņojuma projekts un aplūkoti ar pandēmiju saistītie izaicinājumi, tai skaitā attālinātā darba un darba tirgus izaicinājumi. Tika pārrunāti galvenie pēdējā laikā veiktie pētījumi produktivitātes jomā, kā arī notika diskusija par to, kādas mācības produktivitātes noturēšanai gūtas pandēmijas laikā un kādos virzienos turpmāk strādāt, lai nodrošinātu produktivitātes kāpumu. Konferenci moderēja LU Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore, prof. Inna Šteinbuka. 

Konferences video: https://fb.watch/9FtNnzndNd/

Konferences “Produktivitātes dialogs - 2021” programma.

Prezentācijas:

Prof. Gundara Bērziņa prezentācija

Prof. Innas Šteinbukas prezentācija

Massimo Suardi prezentācija

Dr. Oļega Barānova prezentācija

Prof. Jura Bindes prezentācija

Dr. Oļega Krasnopjorova prezentācija

Līgas Meņģelsones prezentācija

Jāņa Endziņa prezentācija

Prof. Jāņa Priedes prezentācija​​​​​​​

Latvijas produktivitātes padome un Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskais institūts "LU domnīca LV PEAK"  2020.gada 25.novembrī rīkoja tiešsaistes konferenci “Produktivitātes dialogs”. 

Produktivitātes dialogs tika organizēts, lai prezentētu Latvijas produktivitātes ziņojumu un lai nodrošinātu platformu viedokļu apmaiņai par nacionālajiem produktivitātes izaicinājumiem, un uzlabotu savstarpējo izpratni par galvenajām nākotnes politikas un produktivitāti veicinošu reformu prasībām. Konferencē piedalījās pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji, kas deva iespēju apspriest valsts produktivitātes problēmas dažādām ieinteresētajām pusēm.

Konferences “Produktivitātes dialogs” programma.

Prezentācijas

Massimo Suardi: Latvia’s productivity challenges

Prof. Gundars Bērziņš: Produktivitātes izaicinājumi pandēmijas un dislokācijas ekonomikā

Prof. Jānis Priede: Eiropas izaicinājumi produktivitātes celšanā un pieredze

Dr. Oļegs Barānovs: Produktivitātes dinamika un faktori Latvijā, Covid-19 pandēmijas ietekme

Dr. Oļegs Krasnopjorovs: Produktivitātes analīze uzņēmumu dalījumā: liecības no ORBIS datubāzes

Prof. Juris Binde: Kā 4. industriālā revolūcija maina uzņēmējdarbības vidi. Lietu internets produktivitātes izaugsmei

Līga Menģelsone: Kā pandēmija ir ietekmējusi uzņēmumu produktivitāti

Dr. Aigars Rostovskis: Produktivitāte kā domāšanas veids