2023. gada 22. februārī norisinājās ikgadējā konference “Produktivitātes dialogs”. Latvijas Produktivitātes padomes un Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” rīkotā konference tapa sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Pasākumam bija hibrīda formāts, ar iespēju apmeklēt to klātienē un skatīties tiešraidē LU mājaslapā vai LSM.lv portālā, kā arī LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Facebook kontā.

Konferencē tika prezentēts jau trešais “Latvijas produktivitātes ziņojums”, kas analizē Latvijas produktivitātes dinamiku un to ietekmējošos faktorus, kā arī sniedz priekšlikumus politikas uzlabošanai. Pilns ziņojums pieejams šeit:

Konferenci atklāja ekonomikas ministre Ilze Indriksone un Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs, LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš. Ar uzrunām uzstājās Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja vietniece (EC DG ECFIN) Valerie Vandermeulen un Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju direkcijas Produktivitātes, inovāciju un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja OECD Chiara Criscuolo, kā arī LU Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore prof. Inna Šteinbuka. Pasākumā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Produktivitātes padomes, LU domnīcas LV PEAK, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvji.

Konferences “Produktivitātes dialogs” programma.

 

Prezentācijas

Valerie Vandermeulen: The Latvian Recovery and Resilience Plan and Productivity

Chiara Criscuolo: Productivity performance and Pro-productivity institutions

Prof. Inna Šteinbuka: Latvijas produktivitātes ziņojums 2022

Raimonds Lapiņš: Latvijas ekonomikas transformācija

Dr. Ivars Kalviņš: Inovācijas Latvijā: problēmas un risinājumi

Prof. Juris Binde: Produktivitāte un inovācijas - ekonomikas izaugsmes ērkšķainais ceļš

Asoc.prof. Olga Bogdanova: Enerģijas cenu svārstības un produktivitātes celšanas izaicinājumi 

Jānis Endziņš: Birokrātijas ietekme uz produktivitāti

Andris Bite: Virzība uz augstāku produktivitāti Latvijā. Starp gaidām un realitāti

Latvijas Produktivitātes padomes un Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” organizētā konference “Produktivitātes dialogs - 2021” notika 2021. gada 02. decembrī. Tās tiešraide bija skatāma portālā TVNET un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Facebook lapā.

Konferencē, kurā piedalījās Latvijas vadošie pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji, tika prezentēts ikgadējā Produktivitātes ziņojuma projekts un aplūkoti ar pandēmiju saistītie izaicinājumi, tai skaitā attālinātā darba un darba tirgus izaicinājumi. Tika pārrunāti galvenie pēdējā laikā veiktie pētījumi produktivitātes jomā, kā arī notika diskusija par to, kādas mācības produktivitātes noturēšanai gūtas pandēmijas laikā un kādos virzienos turpmāk strādāt, lai nodrošinātu produktivitātes kāpumu. Konferenci moderēja LU Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore, prof. Inna Šteinbuka. 

Konferences video: https://fb.watch/9FtNnzndNd/

Konferences “Produktivitātes dialogs - 2021” programma.

Prezentācijas:

Prof. Gundara Bērziņa prezentācija

Prof. Innas Šteinbukas prezentācija

Massimo Suardi prezentācija

Dr. Oļega Barānova prezentācija

Prof. Jura Bindes prezentācija

Dr. Oļega Krasnopjorova prezentācija

Līgas Meņģelsones prezentācija

Jāņa Endziņa prezentācija

Prof. Jāņa Priedes prezentācija​​​​​​​

Latvijas produktivitātes padome un Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskais institūts "LU domnīca LV PEAK"  2020.gada 25.novembrī rīkoja tiešsaistes konferenci “Produktivitātes dialogs”. 

Produktivitātes dialogs tika organizēts, lai prezentētu Latvijas produktivitātes ziņojumu un lai nodrošinātu platformu viedokļu apmaiņai par nacionālajiem produktivitātes izaicinājumiem, un uzlabotu savstarpējo izpratni par galvenajām nākotnes politikas un produktivitāti veicinošu reformu prasībām. Konferencē piedalījās pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji, kas deva iespēju apspriest valsts produktivitātes problēmas dažādām ieinteresētajām pusēm.

Konferences “Produktivitātes dialogs” programma.

Prezentācijas

Massimo Suardi: Latvia’s productivity challenges

Prof. Gundars Bērziņš: Produktivitātes izaicinājumi pandēmijas un dislokācijas ekonomikā

Prof. Jānis Priede: Eiropas izaicinājumi produktivitātes celšanā un pieredze

Dr. Oļegs Barānovs: Produktivitātes dinamika un faktori Latvijā, Covid-19 pandēmijas ietekme

Dr. Oļegs Krasnopjorovs: Produktivitātes analīze uzņēmumu dalījumā: liecības no ORBIS datubāzes

Prof. Juris Binde: Kā 4. industriālā revolūcija maina uzņēmējdarbības vidi. Lietu internets produktivitātes izaugsmei

Līga Menģelsone: Kā pandēmija ir ietekmējusi uzņēmumu produktivitāti

Dr. Aigars Rostovskis: Produktivitāte kā domāšanas veids