Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK Finanšu ministrijas uzdevumā izstrādā jaunu makroekonomikas modeli, lai veiktu  Eiropas Savienības ieguldījumu Latvijā ietekmes izvērtējumu uz Latvijas ekonomiku. Ar mērķi atspoguļot ES fondu kopējo ietekmi uz galvenajiem valsts makroekonomiskajiem rādītājiem. 

Projekta vadītājs: LU domnīcas LV PEAK direktora vietnieks Dr. Oļegs Krasnopjorovs

Pētniecības projekta nodevums