Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ekonomikas ministriju.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes domnīcu LV PEAK izveidos un uzturēs ekonomikas modelēšanas sistēmu, lai noteiktu identificēto ekonomikas un klimata mērķu sasniegšanas ekonomisko ietekmi. 


Pētniecības projekta nodevumi