Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK un Ekonomikas ministrija projekta ietvaros sadarbojas, lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par izaicinājumiem produktivitātes jomā un sekmētu darbības, kas nepieciešamas ekonomikas transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, atbildot uz izaicinājumiem un iespējām starptautiskajos tirgos un nodrošinot eksporta potenciāla kāpināšanu.