PAR LU DOMNĪCU LV PEAK

Galvenā LU domnīcas LV PEAK misija ir veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu konkurētspējas un produktivitātes analīzi un izstrādāt politikas ieteikumus Latvijas valdībai. LU domnīcas LV PEAK darba stratēģisko vadību nodrošina Produktivitātes padome, kurā darbojas augsti kompetenti locekļi, tostarp akadēmiķi un izcili ekonomisti, kas pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitāti un privāto sektoru. LU domnīca LV PEAK sadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un citām organizācijām. 2019. gada 29. oktobrī Ministru kabinets izvirzīja LU domnīcu LV PEAK par Latvijas nacionālo produktivitātes padomi un deleģēja pārstāvēt Latviju ES dalībvalstu Produktivitātes tīklā. Balstoties uz LU domnīcas LV PEAK aktivitātēm un pētījumiem, 2019. gada maijā tika izdota monogrāfija “Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi“. Šobrīd LU domnīcas LV PEAK pētnieki VPP zinātniskā projekta "reCOVery-LV" ietvaros strādā pie pirmā "Produktivitātes ziņojuma" Eiropas Komisijas formātā". Ziņojuma prezentācija notiks "Produktivitātes dialogā" 2020.gada 25.novembrī.