18. martā LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” projekta “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze” ietvaros īstenoja sekciju “Virzība uz klimata neitralitāti: ietekmes, iespējas un riski”.

Konferences sekcija nodrošināja platformu/iespēju tikties zinātniekiem, pētniekiem un profesionāļiem no dažādām nozarēm un apmainīties ar idejām, atziņām, pētījumu rezultātiem un apspriest aktuālos ar klimata neitralitāti saistītos jautājumus.

Sekcijas programma

Sekcijas kopsavilkums PDF

Ziņojumu prezentācijas:

1.            Life cycle assessment of renewable energy sources towards climate neutrality

Autori: SOUSA, Ana; HENRIQUE, SANTOS, Bruno; CARLOS, Francisco; Dr. POMBEIRO, Henrique; GRAÇA GOMES, João; GONÇALVES, Margarida; ITEN, Muriel; CARVALHO, Nuno; FRADE, Pedro; FERREIRA, Pedro

2.            Distributional Implications of GHG mitigation policies: Methods and Insights

Autori: PAROUSSOS, Leonidas; CHARALAMPIDIS, Ioannis; FRAGKIADAKIS, Kostas; VRONTISI, Zoi

3.            Computable General Equilibrium Model as a Tool to Assess the Impact of Climate Policy in Latvia

Autori:  Dr. KRASNOPJOROVS, Olegs; JUKNA, Daniels; KOVALOVS, Konstantins; FREIMANE, Rita

4.            Structural limits of Czech energy policy

Autors:  Dr. VLCEK, Tomas

5.            The Energy Trilemma Index as a tool to support national security of energy system towards climate neutrality

Autori:  GICEVSKIS, Karlis; GROZA, Edgars; KARPOVICA, Inese; SMILTANS, Edgars

6.            Latvia’s green energy development - at what expense?

Autori:  TUKULIS, Anrijs; MILLERS, Haralds; VISKUBA, Karīna; LIEPNIEKS, Tomass

7.            Energy Equity and its Evaluation Methodologies

Autori:  Dr. OLEKSIJS, Romans; Dr. GREBESA, Polina; ZAJECS, Felikss; ROZENFELDS, Egons

8.            The potential impact of energy policies on energy costs

Autori: PIĢĒNS, Kārlis; Dr. BOGDANOVA, Olga

9.            Towards Climate Neutrality: Diminishing of the CO2 Emissions in Construction Materials’ Production in Latvia

Autori: LOZOVA, Ludmila; Prof. SLOKA, Biruta

10.          Tourism Transformation into Responsible Form towards the Sustainable Development

Autori: MONTVYDAITĖ, Deimena; Dr. LABANAUSKAITĖ, Daiva

11.          CSR and its Role in Communicating Climate Change Challenges

Autors: ŅIKADIMOVS, Oļegs

2021. gada 10. decembrī notika Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” projekta “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze” ietvaros rīkotais Zoom seminārs. Seminārs tapa sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Fizikālās enerģētikas institūtu.

Semināra pirmā daļa fokusēsējās uz Eiropas "zaļā kursa" īstenošanu un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumiem, savukārt, otrā daļa tika veltīta klimata pārmaiņu politikas modelēšanas pieredzei un izaicinājumiem.

Semināra tiešraide bija skatāma sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Facebook lapā.

Semināra programma

Prezentācijas

Dr. Dmitrijs Skoruks: Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana: pētniecības projekta mērķi.

Prof. Gundars Bērziņš: Valsts un sabiedrības iesaiste zaļā kursa realizācijā. Iespējas un izaicinājumi.

Ivars Golsts: Zaļā kursa izaicinājumi Latvijas enerģētikas sektorā.

Vineta Kleinberga: Zinātnes loma klimata pārmaiņu politikas veidošanā.

Dr. Aleksejs Nipers: Eiropas zaļais kurss – tehniska mērķu izpilde vai jēgpilna virzība?

Dr. Gaidis Klāvs: Modelēšanas pieejas pielietošana Eiropas Komisijas “Gatavi mērķrādītājam 55%” (Fit for 55) iniciatīvas ietekmes novērtējumam: sākotnējie rezultāti.

Līga Meņģelsone: Klimata mērķi un līdzsvarota pieeja.

Jānis Lielpēteris: Zaļais kurss šodienas acīm: uzņēmējs kompasa meklējumos.

Dr. Oļegs Krasnopjorovs: How to model the impact of climate policy on the economy? Lessons from foreign experience.

Dr. Leonidas Paroussos: Modelling the Socio-Economic Implications of Climate Change: State of the Art in CGE Modelling and Challenges.

Dr. Jānis Reķis: Energy and environmental systems modelling design.

Dr. Dzintars Jaunzems: Model-based policymaking or policy-based modelling? Experience on use of simulation and optimisation models.

2021. gada 28. decembrī Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) Gada nacionālo kontu daļa organizēja sanāksmi, lai iepazīstinātu ar projekta “Izaugsmes un produktivitātes kontu rādītāju attīstība” ietvaros izstrādātajiem rādītājiem un to publikācijas vietni oficiālās statistikas portālā, kā arī pārējo nacionālo kontu rādītāju loku, kuru publikācijas apjoms tika paplašināts portālā 2021.gada rudenī. CSP aicināja uz diskusiju par iespējamo produktivitātes rādītāju attīstību, kas būtu nepieciešami galvenajiem nacionālo kontu datu lietotājiem.

Sanāksmes prezentācija