Pētījums tika īstenots ar mērķi novērtēt Finanšu ministrijas makroekonomisko un budžeta rādītāju prognožu precizitāti salīdzinājumā ar citām iestādēm – Eiropas Komisiju, Starptautisko Valūtas fondu, Ekonomikas Sadarbības un Attīstības organizāciju un Latvijas Banku.

Pētījumā secināts, ka 2019. – 2022. gadā 41% rādītāju Finanšu ministrija prognozēja precīzāk par Starptautisko Valūtas fondu, 33% rādītāju Finanšu ministrija prognozēja precīzāk par Latvijas Banku, 27% rādītāju Finanšu ministrija prognozēja precīzāk par Eiropas Komisiju un 24% rādītāju - precīzāk par Ekonomikas Sadarbības un Attīstības organizāciju. Finanšu ministrijai pastāv iespējas turpmāk samazināt prognožu kļūdu.

 

Projekta vadītājs: LU domnīcas LV PEAK direktora vietnieks Dr. Oļegs Krasnopjorovs

Pētniecības projekta nodevums