LV PEAK Ekonomikas barometrs ietver aktuālo Latvijas makroekonomikas datu analīzi un praktiskas rekomendācijas politikas veidotājiem. Ekonomikas pārskatā apkopotas Latvijas un starptautisko institūciju, kā arī makroekonomikas ekspertu konsensus prognozes par Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvām, to ietekmējošiem faktoriem, galvenajiem riskiem un izaicinājumiem.


EKONOMIKAS BAROMETRS Nr.2 (2) 2022.gada decembris

EKONOMIKAS BAROMETRS Nr.1 (1) 2022.gada jūnijs