LV PEAK Ekonomikas barometrs ietver aktuālo Latvijas makroekonomikas datu analīzi un praktiskas rekomendācijas politikas veidotājiem. Ekonomikas pārskatā apkopotas Latvijas un starptautisko institūciju, kā arī makroekonomikas ekspertu konsensuss prognozes par Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvām, to ietekmējošiem faktoriem, galvenajiem riskiem un izaicinājumiem.

Ekonomikas barometra mērķis ir informēt sabiedrību par ekonomiskās attīstības tendencēm, uzsverot konkurētspējas un produktivitātes analīzi, balstoties uz LV PEAK eksperta paneļa aptaujas rezultātiem un domnīcas zinātniskajām iestrādēm. Barometrs tiek izdots divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Tas ietver ekonomiskās attīstības galveno rādītāju (IKP, darba tirgus, inflācija, produktivitāte, darbaspēka izmaksas u.c.) analīzi un prognozes, rekomendācijas situācijas uzlabošanai, apsteidzošo indikatoru analīzi, citu institūciju prognožu apskatu, kā arī jauniešu noskaņojuma aptauju.


2023

EKONOMIKAS BAROMETRS Nr. 2 (4) 2023.gada decembris

EKONOMIKAS BAROMETRS Nr.1 (3) 2023.gada jūnijs

2022

EKONOMIKAS BAROMETRS Nr.2 (2) 2022.gada decembris

EKONOMIKAS BAROMETRS Nr.1 (1) 2022.gada jūnijs