MONOGRĀFIJA

Monogrāfija ir pirmais LV PEAK (Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurences forums) zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitāti un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā analizētas tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā. Tāpēc autori cer, ka monogrāfijas secinājumi tiks izmantoti ilgtspējīgu politisko lēmumu pieņemšanā, un tādējādi monogrāfija dos ieguvumu produktivitātes celšanā Latvijā.

Monogrāfija ir tapusi LZA Eiropas politiskas pētniecības institūtam sadarbojoties ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. Monogrāfija izdota sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

 

Barānova, D., Barānovs O., Bēŗziņš G., Skribāne I. (2019). Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika. = Productivity in Latvia: Trends, Challenges, Policy. Produktivitāted celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi. = Raising Productivity: Trends and Future Challenges, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 43.-146.lpp. DOI: https://doi.org/10.22364/pctni.05 ,URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46621/Produktivitates_celsana.pdf ISBN 9789934184260

Baranova, D. (2019). Trends and drivers of productivity growth in Latvia / Daira Baranova. Bibliogr.: p. 41-42. // New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : Proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia Riga : University of Latvia, 2019 P.33-42 : fig. , URL: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48896 ISBN 9789934184284