MONOGRĀFIJA

Monogrāfija sagatavota un izdota Ekonomikas ministrijas pētniecības projekta “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze” ietvaros.


  • Bogdanova O., Viskuba K., Zemite L. A Review of Barriers and Enables in Demand Response Performance Chain // Energies 2023, 16(18), 6699; https://doi.org/10.3390/en16186699