Š.g. 11. novembrī uz pirmo sanāksmi sanāca Latvijas Produktivitātes padome atjaunotā sastāvā un par tās priekšsēdētāju ievēlēja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānu, profesoru Gundaru Bērziņu. Sanāksmes laikā tika pārrunātas Ekonomikas ministrijas un Latvijas Produktivitātes padomes darbības stratēģiskie virzieni produktivitātes veicināšanai, t.sk. ikgadējā Produktivitātes ziņojuma sagatavošanas norise.

Sanāksmes laikā Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis norādīja: “Produktivitātes celšana ir viens no galvenajiem ekonomikas ilgtspējīguma un konkurētspējas stiprināšanas nosacījumiem. Latvijas produktivitātes pieauguma izredzes ir cieši saistītas ar tās panākumiem eksporta jomā. Tāpēc no Latvijas Produktivitātes padomes un Latvijas Universitātes domnīcas LV PEAK sagaidām analītisku un zinātniski izvērtētu skatu uz produktivitāti un priekšlikumus pasākumiem tās veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot eksportspējas veicināšanai, ražotāju līdzdalības palielināšanā globālajās vērtību ķēdēs, kā arī inovācijas, digitalizācijas un cilvēkresursu attīstībā.”

Latvijas Universitātes domnīcas LV PEAK pārstāvji informēja, ka ikgadējais Produktivitātes ziņojuma projekts tiks prezentēts forumā “Produktivitātes dialogs 2021”, kas plānots š.g. decembra sākumā. Tāpat forumā tiks pārrunāti galvenie pēdējā laikā veiktie pētījumi produktivitātes jomā, kā arī notiks plašas diskusijas par to, kādas mācības produktivitātes noturēšanai gūtas pandēmijas laikā un kādos virzienos turpmāk strādāt, lai nodrošinātu produktivitātes kāpumu. Diskusijas gaitā tiks precizēti Produktivitātes ziņojuma galvenie vēstījumi un rekomendācijas politikas veidotājiem. Ziņojums tiks iesniegts valdībai nākama gada sākumā.

Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK šogad veikusi vairākus pētījumus, analizējot dažādus produktivitātes aspektus – inovāciju attīstības tendences un priekšlikumus inovāciju veicināšanai, tai skaitā saistībā ar klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un iespējām,  attālinātā darba ietekmi uz produktivitāti un priekšlikumus tās paaugstināšanai ilgtermiņā, e-komercijas attīstību un papīra aprites mazināšanu, lai sekmētu ekonomikas izaugsmi pēcpandēmijas periodā.

Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš uzsver: “Jauns Produktivitātes padomes mandāts uzliek lielāku atbildību. Mums būs nepieciešams izstrādāt un iesniegt valdībai ne tikai  zinātniski pamatotas, bet arī praktiski īstenojamas rekomendācijas – tikai tad Produktivitātes padome attaisnos Ekonomikas ministrijas konsultatīvas institūcijas statusu.”

Kā zināms, Latvijas Produktivitātes padome ir izveidota kā Ekonomikas ministrijas konsultatīvā institūcija ar mērķi sekmēt tautsaimniecības produktivitātes attīstības izpēti, rosināt diskusijas par situāciju produktivitātes jomā un izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas politikas veidotājiem. Ir iecerēts šos mērķus sasniegt, balstoties uz sadarbību ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātnisko institūtu “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK”. Valdība ir deleģējusi LV PEAK pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā.

Prezentācija

Dalīties