27. martā tika prezentēta Produktivitātes zinātniskā institūtā "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK" (LV PEAK) tapusi recenzēta monogrāfija angļu valodā – "Ceļā uz klimata neitralitāti: Ekonomiskā ietekme, iespējas un riski" (Towards Climate Neutrality: Economic Impacts, Opportunities and Risks). Tās zinātniskie redaktori ir Latvijas Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja, prof. Inna Šteinbuka un Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas prezidente asoc. prof. Olga Bogdanova.

“Šīs monogrāfijas ideja ir iepazīstināt ar dažādu valstu pētnieku starpdisciplināru pētījumu kopumu, lai palīdzētu izveidot visaptverošu ceļvedi uz klimata neitralitātes sasniegšanu. Tās mērķis ir veicināt Eiropas Savienības klimata neitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam, tāpēc monogrāfijai ir ne tikai zinātniski nozīmīga, bet ietver arī konkrētas rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem,” uzsver prof. Inna Šteinbuka.

Monogrāfijas atvēršanā Eiropas mājā piedalījās klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars, ar kuru intervija lasāma arī grāmatā, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Valdis Dombrovskis, kura raksts “Eiropas enerģētikas politika – no krīzes īstermiņa risinājumiem līdz ilgtermiņa perspektīvām” iekļauts monogrāfijā.

“Eiropas Savienības galvenās problēmas enerģētikas nozarē pašlaik ir saistītas ar tādiem faktoriem kā tās atkarība no importētās enerģijas, strauji mazinot enerģētisko atkarību no Krievijas, kā arī - ierobežota energoapgādes avotu ģeogrāfiskā pieejamība, augstas un nestabilas enerģijas cenas un augošais globālais pieprasījums pēc enerģijas. Vienlaikus mēs redzam pieaugošus ģeopolitiskos drošības draudus, kas ietekmē gan ražotājvalstis, gan tranzīta valstis, lēnu progresu energoefektivitātes jomā un arvien pieaugošo klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsu planētu. Izaicinājumi ietver arī nepieciešamību pēc lielākas pārredzamības enerģētikas nozarē un turpmākas Eiropas enerģijas tirgus integrācijas,” grāmatā norāda Valdis Dombrovskis.

Savukārt klimata un enerģētikas ministrs grāmatas atklāšanas pasākumā atzīmēja, ka dzīvojam revolucionārā laikā, kurā gāzes emisijas ir sasniegušas augstāko punktu. “Eiropa un Latvija sev ir noteikusi ambiciozus mērķus – klimata neitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam, un tos nav iespējams sasniegt bez visu tautsaimniecības nozaru transformācijas un katra indivīda paradumu maiņas,” sacīja Raimonds Čudars.   

Monogrāfija "Ceļā uz klimata neitralitāti: Ekonomiskā ietekme, iespējas un riski" (Towards Climate Neutrality: Economic Impacts, Opportunities and Risks) ir starpdisciplinārs pētījums, kura tapšanā piedalījās vairāku valstu pētnieki. Tā ietver visaptverošu enerģētikas ekspertu grupas no septiņām valstīm pētījumu par enerģētikas pārejas procesu uz klimata neitralitāti un tā izaicinājumiem, izvērtējot gan globālās tendences trīs enerģētikas trilemmas dimensijās – ilgtspēja, pieejamība un drošums, gan atspoguļojot dažādu valstu konkrētus piemērus enerģētikas pārejas instrumentu ieviešanā.

Grāmata tapusi LV PEAK zinātniskā projekta “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze” ietvaros, kas tiek īstenots pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma. Monogrāfija sastāv no četrām nodaļām un ir 272 lapaspuses bieza.

Pasākuma ieraksts un prezentācijas šeit:

Dalīties